Про центр

Центр колективного користування науковим обладнанням “Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук”, створений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 року № 444, є структурним підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка. Центр надає доступ науковцям до обладнання для проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок. Учасниками Центру є Національний університет “Львівська політехніка”, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Хмельницький національний університет.

Основні завдання Центру:

  • надання доступу і права безоплатного користування науковим обладнанням Центру працівникам Університетів-учасників, які проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, відповідно до умов, визначених у регламенті доступу до наукового обладнання та користування ним;
  • сприяння реалізації державних цільових наукових і науково-технічних програм та наукових (науково-технічних) проектів за визначеними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок;
  • залучення студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
  • сприяння підготовці спеціалістів, а також стажуванню студентів, аспірантів, докторантів і наукових працівників на обладнанні Центру;
  • створення умов для проведення спільних наукових досліджень вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти та науковими установами;
  • сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву;
  • надання платних послуг в межах чинного законодавства.

 

 

На базі Центру функціонує таке обладнання: